2017. május 18., csütörtök

Detektív játék

Érdekes detektív "társasjáték" olvasható az egyik 1934-es A Magyar detektív számban, Székely Vladimír ny. főkapitány-helyettes tollából. Székely az amerikai Baffle book c. könyvből idéz négy rövid történetet (tényállást), melyeket elolvasva (állítólag) ki lehet találni, hogy ki volt a gyilkos vagy éppen hol dobták a vízbe a hullát. Az eredeti könyv egyébként kb. 30 esetet ír le és természetesen a talányok megoldását is tartalmazza. Az egyik eset a következő:

Egy gazdag gyárost meggyilkoltak az éjszaka. A tettes abba a szobába, melyben a gyáros aludt, egy nyomban ölő gázt bocsátott be. Nyilván a kulcslyukon. Két ember jöhet gyanúba, a titkár, aki éjféltájt ment el hazulról és a gyáros házában lakó unokaöccs, aki reggel háromtájt jött haza. Semmi nyom különben. Még egy megjegyzés. Az ablakpárkányon hat döglött légy feküdt, szintén áldozataiként a gyilkos gáznak. Ki a tettes?
A megoldás a folytatás után...

2017. május 3., szerda

A csendőrségi könyvtárakról

A rendőrség és a csendőrség 19. századi, 20. század eleji „könyvtári” helyzetével kapcsolatban eddig viszonylag kevés információt olvastam még. Néhány hete futottam bele a bejegyzés alapjául szolgáló 1927-ös cikkbe.

Csendőrőrsök - könyvállványok
A csendőrőrsök könyvtárai Panajott Sándor akkori csendőrparancsnok kezdeményezésére jöttek létre 1907-ben. A parancsnok a csendőrlegénység önképzéséhez szeretett volna hozzájárulni, így minden őrs számára külön könyvtárat létesítettek. Könyvtár alatt ne egy mai értelemben vett intézményt képzeljünk el olvasóteremmel, könyvtárossal és könyvekkel teli polcokkal, mert maga a könyvtár lényegében egy könyvállványt jelentett. A könyvállványokat a legénységi szobákban helyezték el, és ismeretterjesztő, valamint szórakoztató könyveket tartalmaztak. Külön részt alkotott a csendőrség életével és a kiválóbb nyomozásokkal foglalkozó anyag. Az állomány – és ezen belül is az utóbb említett része – folyamatosan gyarapodott, részben annak is köszönhetően, hogy a tisztek és a csendőrök sok ajándék kötöttel bővítették azt.

2017. május 1., hétfő

Szemelvény a tolvajnyelvből

pixabay.com
 
A tolvajnyelv (vagy argó) a bűnözők által használt "szakmai" szleng. A 20. század elején több magyar tolvajnyelvi szótárat is kiadtak, de a korabeli rendőri lapokban is megjelentek rövidebb írások ezzel kapcsolatban (lásd a wikipédia tolvajnyelves szócikkét, de Kis Tamás: A magyar szlengkutatás bibliográfiája is igen értékes és részletes forrás).